نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهرانگيز عباسيان Click to view مهرانگيز عباسيان in the family tree Click to view مهرانگيز عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهرانگيز  نوزدهم بهمن 1316 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش اميرقلي عباسيان و مادرش فاطمه برومند بود.  جد پدری اش   رجبعلي برومند و سکينه عباسيان بود;  جد مادری او  حاج کرمعلي برومند  و سکينه برومند بود. او داشت هفت برادر و یک خواهر  به نام : علي, اصغر, تيمور, پرويز, هرمز, نوروزعلي, جمشيد و خديجه. او داشت یک برادر ناتنى به نام : خورشيد.  او  در 3 ماهگی   هفتم خرداد 1317 در اسفرجان درگذشت.  او  هفتم خرداد 1317 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 1 

1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Gedcom Viewer.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.