نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر منصور برومند Click to view منصور برومند in the family tree Click to view منصور برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

منصور  چهاردهم مرداد 1328 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش محمد رضا برومند و مادرش فاطمه خسرويان بود.  جد پدری اش   حيدر علي برومند و کشور برومند  بود;  جد مادری او  حسن خسرويان  و کوکب سلطان (آنا) خسرويان بود. او داشت دو برادر و دو خواهر  به نام : تيمور, منصور, طلعت و مهرانگيز.  او فرزند سوم از پنج فرزند بود . او داشت یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام : مسعود و فرنگيس.  او  در سن 4سالگی   سال 1332 در اسفرجان درگذشت.  او در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 

1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.