نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي مرادي Click to view اميرعلي مرادي in the family tree Click to view اميرعلي مرادي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

اميرعلي  بیست و پنجم آذر 1388 در آبادان متولد شد . پدرش عليرضا مرادي و مادرش نجمه آلبوعلي می باشد.  جد پدری اش   محمد رضا مرادي و شهلا برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of مرادي families, or surname index of مرادي pedigrees or report summary مرادي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.