نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر امير حسين شادماني Click to view امير حسين شادماني in the family tree Click to view امير حسين شادماني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

amirhosin  shadmani
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
امير حسين  هفتم شهریور 1388 در اصفهان متولد شد . پدرش ميثم شادماني و مادرش سميه سوخكي می باشد.  جد پدری اش   محمد رضا شادماني و پريوش برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شادماني families, or surname index of شادماني pedigrees or report summary شادماني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.