نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث خديجه يوسفيان Click to view خديجه يوسفيان in the family tree Click to view خديجه يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

خديجه  شهریور 1295 در اسفرجان متولد شد . خديجه ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.

خانواده جزئيات  خديجه و همسرش علي اکبر يوسفيانThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.