نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم برومند Click to view مريم برومند in the family tree Click to view مريم برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مريم  يازدهم شهریور 1355 در شهرضا متولد شد .1  پدرش محمد تقي برومند و مادرش خديجه حاجي هاشمي می باشد.  جد پدری اش   حسينعلي برومند و فاطمه يوسفيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام : رضا, مرضيه, زهرا و فاطمه.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مريم و همسرش مسعود حاج هاشمي


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.