نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حسينعلي غلامي اسفرجاني Click to view حسينعلي غلامي اسفرجاني in the family tree Click to view حسينعلي غلامي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

حسينعلي  يازدهم فروردین 1342 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش حسنعلي غلامي اسفرجاني و مادرش فاطمه يوسفيان بود.  جد مادری او  يدالله يوسفيان  و سکينه يوسفيان بود. او داشت یک برادر و دو خواهر  به نام : عباسعلي, اقدس و هما.

خانواده جزئيات  حسينعلي و همسرش مدينه نعمتي


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of غلامي اسفرجاني families, or surname index of غلامي اسفرجاني pedigrees or report summary غلامي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.