نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث غزل يوسفيان Click to view غزل يوسفيان in the family tree Click to view غزل يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

غزل يوسفيان
غزل  سوم خرداد 1387 در اصفهان متولد شد . پدرش علي اکبريوسفيان و مادرش مرضيه آزادي می باشد.  پدر بزرگش  سهراب يوسفيان و مادر بزرگ  پدری او فرخنده فرهادي بود.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.