نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم خسرويان Click to view مريم خسرويان in the family tree Click to view مريم خسرويان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مريم خسرويان
مريم  سيزدهم تیر 1370 در اصفهان متولد شد .1  پدرش قربانعلي خسرويان و مادرش عصمت يوسفيان می باشد.  پدر بزرگش  سهراب يوسفيان  و مادر بزرگ  مادری اش  فرخنده فرهادي بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : محمد و مهشيد.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مريم و همسرش داود محمدي کيچي


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of خسرويان families, or surname index of خسرويان pedigrees or report summary خسرويان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.