نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم يوسفيان (مهسا) Click to view مريم يوسفيان in the family tree Click to view مريم يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مريم, مشهور به مهسا,  پانزدهم شهریور 1365 در اصفهان متولد شد . پدرش محمد رضا يوسفيان و مادرش پريوش حاجي هاشمي می باشد.  جد پدری اش   کيامرز يوسفيان و شهربانو يوسفيان می باشد. او داشت یک برادر به نام : ميثم.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مهسا و همسرش علي ربيعيThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.