نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي بهرامي قهنويه Click to view علي بهرامي قهنويه in the family tree Click to view علي بهرامي قهنويه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

علي  سی ام شهریور 1352 در اصفهان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  علي و همسرش پريسا يوسفيان


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of بهرامي قهنويه families, or surname index of بهرامي قهنويه pedigrees or report summary بهرامي قهنويه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.