نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث طاهره يزدان پناه Click to view طاهره يزدان پناه in the family tree Click to view طاهره يزدان پناه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

طاهره  دوازدهم اردیبهشت 1335 در آبادان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  طاهره و همسرش منصور يوسفيان


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يزدان پناه families, or surname index of يزدان پناه pedigrees or report summary يزدان پناه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.