نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سميه السادات جلال الديني Click to view سميه السادات جلال الديني in the family tree Click to view سميه السادات جلال الديني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سميه السادات  بیست و یکم دی 1360 در اصفهان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  سميه السادات و همسرش سعيد يوسفيان


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of جلال الديني families, or surname index of جلال الديني pedigrees or report summary جلال الديني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.