نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث خانم سلطان روشندل Click to view خانم سلطان روشندل in the family tree Click to view خانم سلطان روشندل in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهناز روشندل
مهناز  بیست و دوم شهریور 1328 در آبادان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  مهناز و همسرش علي اصغر يوسفيان


1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of روشندل families, or surname index of روشندل pedigrees or report summary روشندل heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.