نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهسا شعباني Click to view مهسا شعباني in the family tree Click to view مهسا شعباني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهسا  هجدهم شهریور 1366 در اصفهان متولد شد . پدرش محمدعلي شعباني سيچاني و مادرش اشرف يوسفيان می باشد.  جد مادری او  رمضانعلي  يوسفيان  و اقدس نيکخواه بود. او دارد یک برادر به نام : مهران.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شعباني families, or surname index of شعباني pedigrees or report summary شعباني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.