نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي اکبر نور محمدي Click to view علي اکبر نور محمدي in the family tree Click to view علي اکبر نور محمدي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

akbar nor
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
علي اکبر  بیستم مهر 1330 در آبادان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  علي اکبر و همسرش سيما يوسفيان


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نور محمدي families, or surname index of نور محمدي pedigrees or report summary نور محمدي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.