نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث اشرف يوسفيان Click to view اشرف يوسفيان in the family tree Click to view اشرف يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ashraf yosefian
اشرف  هجدهم مرداد 1345 در آبادان متولد شد .1  پدرش رمضانعلي  يوسفيان و مادرش اقدس نيکخواه بود.  جد پدری اش   قربانعلي يوسفيان و سکينه يوسفيان اسفرجاني بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام : يوسف, ايرج, حميدرضا, سيما و پروانه.  او فرزند آخر از شش فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  اشرف و همسرش محمدعلي شعباني سيچاني


1 به گفته برادر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Gedcom Viewer.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.