نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سيما يوسفيان Click to view سيما يوسفيان in the family tree Click to view سيما يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

sima yosefian
سيما  نهم آبان 1334 در آبادان متولد شد .1  پدرش رمضانعلي  يوسفيان و مادرش اقدس نيکخواه بود.  جد پدری اش   قربانعلي يوسفيان و سکينه يوسفيان اسفرجاني بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام : يوسف, ايرج, حميدرضا, پروانه و اشرف.  او فرزند سوم از شش فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  سيما و همسرش علي اکبر نور محمدي


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.