نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر يوسف يوسفيان Click to view يوسف يوسفيان in the family tree Click to view يوسف يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

yosef yosefian
يوسف  نهم دی 1331 در آبادان متولد شد .1  پدرش رمضانعلي  يوسفيان و مادرش اقدس نيکخواه بود.  جد پدری اش   قربانعلي يوسفيان و سکينه يوسفيان اسفرجاني بود. او داشت دو برادر و سه خواهر  به نام : ايرج, حميدرضا, سيما, پروانه و اشرف.  او فرزند اول از شش فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  يوسف و همسرش عزت آقاها


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.