نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث اقدس نيکخواه Click to view اقدس نيکخواه in the family tree Click to view اقدس نيکخواه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

aghdas nik khah
اقدس سال 1312 در شهرضا متولد شد .1  او  در سن 60سالگی    هفتم تیر 1372 در اصفهان درگذشت.  او  هفتم تیر 1372 در شاهرضا به خاک سپرده شد .1 1 

خانواده جزئيات  اقدس و همسرش رمضانعلي  يوسفيان


1 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نيکخواه families, or surname index of نيکخواه pedigrees or report summary نيکخواه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.