نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سيد محمد ابراهيم توخته Click to view سيد محمد ابراهيم توخته in the family tree Click to view سيد محمد ابراهيم توخته in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد ابراهيم  سی ام شهریور 1359 در بابلسر متولد شد . پدرش سيد حسين توخته و مادرش فخر السادات کاظمي می باشد.  جد مادری او  سيد معراج کاظمي  و خديجه يوسفيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام : مهدي, مير مصطفي و نرجس سادات.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of توخته families, or surname index of توخته pedigrees or report summary توخته heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.