نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر مجيد نيکخواه Click to view مجيد نيکخواه in the family tree Click to view مجيد نيکخواه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mehdi nikkhah
مجيد  اول دی 1362 در اصفهان متولد شد .1  پدرش حبيب الله نيکخواه و مادرش فاطمه صغري کاظمي می باشد.  جد مادری او  سيد معراج کاظمي  و خديجه يوسفيان بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : مهدي و مونس.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مجيد و همسرش زهرا فقيهي پزشکي


1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نيکخواه families, or surname index of نيکخواه pedigrees or report summary نيکخواه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.