نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث عطريه السادات کاظمي Click to view عطريه السادات کاظمي in the family tree Click to view عطريه السادات کاظمي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

atrie sadat kazemi
عطريه السادات  چهارم تیر 1367 در اصفهان متولد شد . او دارد یک خواهر به نام : طليعه السادات.  او was adopted by سيد محمود کاظمي و ناهيد صبري.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of کاظمي families, or surname index of کاظمي pedigrees or report summary کاظمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.