نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث دنيا بندگان ابطحي Click to view دنيا بندگان ابطحي in the family tree Click to view دنيا بندگان ابطحي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

donya abtahi
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
دنيا  بیست و ششم تیر 1378 در اصفهان متولد شد .1  پدرش محمد بندگان ابطحي و مادرش افسانه خسرويان می باشد.  پدر بزرگش  جمشيد خسرويان  و مادر بزرگ  مادری اش  صديقه کوهي بود.  او تک فرزند میباشد .

1 به گفته مادر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of بندگان ابطحي families, or surname index of بندگان ابطحي pedigrees or report summary بندگان ابطحي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.