نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا خسرويان Click to view زهرا خسرويان in the family tree Click to view زهرا خسرويان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

zahra khos-ebrahim
زهرا  دوازدهم اسفند 1367 در اصفهان متولد شد . پدرش  ابراهيم خسرويان و مادرش فاطمه عباسپور می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي خسرويان و مادر بزرگ  پدری او قمرجان حاج ميرزا عليان می باشد. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام : مجتبي, عليرضا, مرضيه و مريم.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of خسرويان families, or surname index of خسرويان pedigrees or report summary خسرويان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.