نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهديس ايزديان Click to view مهديس ايزديان in the family tree Click to view مهديس ايزديان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهديس  سوم دی 1383 در اصفهان متولد شد . پدرش محمدعلي ايزديان و مادرش محبوبه خسرويان می باشد.  جد مادری او  مهراب خسرويان  و اقدس غلامي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of ايزديان families, or surname index of ايزديان pedigrees or report summary ايزديان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.