نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر مهدي خسرويان Click to view مهدي خسرويان in the family tree Click to view مهدي خسرويان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mehdi khosravian
مهدي  اول مهر 1360 در شهرضا متولد شد . پدرش مهراب خسرويان و مادرش اقدس غلامي می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي خسرويان و مادر بزرگ  پدری او قمرجان حاج ميرزا عليان می باشد;  جد مادری او  حسنعلي غلامي اسفرجاني  و فاطمه يوسفيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام : محمد رضا, عباس, منصوره و محبوبه.  او فرزند چهارم از پنج فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مهدي و همسرش سميه عطايي

خانواده جزئيات  مهدي و همسرش باران عابدي