نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث شقايق شريف زاده Click to view شقايق شريف زاده in the family tree Click to view شقايق شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

shaghayegh sharif shahin
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
شقايق  نوزدهم فروردین 1373 در اصفهان متولد شد .1  پدرش شاهين شريف زاده و مادرش شهره برومند می باشد.  پدر بزرگش  عباسعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  بلقيس بهروزيان  می باشد. او دارد دو برادر به نام : شايان و شکيب.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

1 تكميل فرم


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.