نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث راضيه برومند Click to view راضيه برومند in the family tree Click to view راضيه برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

راضيه  پانزدهم اردیبهشت 1366 در اصفهان متولد شد . پدرش کرمعلي (حاجي) برومند و مادرش شوکت برومند می باشد.  پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند و مادر بزرگ  پدری او سلطنت شريف زاده می باشد;   پدر بزرگش  غلامعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  صغرا برومند می باشد. او دارد سه خواهر به نام : مريم, مرضيه و الهه.  او فرزند سوم از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.