نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سحر فردخالقي  Click to view سحر فردخالقي  in the family tree Click to view سحر فردخالقي  in the family tree

سحر در اصفهان متولد شد . پدرش محمود فردخالقي  و مادرش شهين برومند می باشد.  پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  سلطنت شريف زاده می باشد. او دارد یک برادر به نام : مهدي.

خانواده جزئيات  سحر و همسرش محمد بشاتيانThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of فردخالقي families, or surname index of فردخالقي pedigrees or report summary فردخالقي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.