نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سکينه يوسفيان Click to view سکينه يوسفيان in the family tree Click to view سکينه يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سکينه  هجدهم بهمن 1330 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش عبدالرضا يوسفيان و مادرش صغري برومند بود.  جد مادری او  حاج کرمعلي برومند  و سکينه برومند بود. او داشت پنج برادر و دو خواهر  به نام : محمد علي, بهرام, بهرام, بهمن, مرتضي, زينب و مهرانگيز.  او فرزند سوم از هشت فرزند بود .  او  در اسفرجان درگذشت.  او در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 

1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Tree Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.