نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سپهر بهرامي Click to view سپهر بهرامي in the family tree Click to view سپهر بهرامي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

sepehr bahrami  mehdi
سپهر  يازدهم آذر 1381 در اصفهان متولد شد .1  پدرش محمد مهدي بهرامي و مادرش صديقه بهرامي می باشد.  جد پدری اش   محمد رضا بهرامي و عصمت برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of بهرامي families, or surname index of بهرامي pedigrees or report summary بهرامي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.