نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد حسين بهرامي Click to view محمد حسين بهرامي in the family tree Click to view محمد حسين بهرامي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد حسين  بیست و سوم دی 1370 در اصفهان متولد شد . پدرش محمد رضا بهرامي و مادرش عصمت برومند می باشد.  پدر بزرگش  غلامعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  صغرا برومند می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمد مهدي, افسانه و الهام.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of بهرامي families, or surname index of بهرامي pedigrees or report summary بهرامي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.