نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم محمد رحيمي Click to view مريم محمد رحيمي in the family tree Click to view مريم محمد رحيمي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

maryam mohamadrahimi-asghar
مريم  هجدهم دی 1357 در آبادان متولد شد .1  پدرش اصغر محمد رحيمي و مادرش سکينه برومند می باشد.  جد مادری او  حاج قربانعلي برومند  و صنم برومند بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : مجيد و مهرنوش.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of محمد رحيمي families, or surname index of محمد رحيمي pedigrees or report summary محمد رحيمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.