نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مذکر منوچهر شريف زاده (احمد) Click to view منوچهر شريف زاده in the family tree Click to view منوچهر شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

manochehr sharif
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
منوچهر  اول مهر 1330 در اسفرجان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  منوچهر و همسرش طلعت حاجي هاشمي


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.