نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا افيوني زاده Click to view زهرا افيوني زاده in the family tree Click to view زهرا افيوني زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

زهرا  سيزدهم مهر 1355 در اصفهان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  زهرا و همسرش محمد نوروزي فرد


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of افيوني زاده families, or surname index of افيوني زاده pedigrees or report summary افيوني زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Tree Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.