نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مليکا سلماني پور Click to view مليکا سلماني پور in the family tree Click to view مليکا سلماني پور in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مليکا سلماني پور
مليکا  سی ام فروردین 1378 در اصفهان متولد شد . پدرش قربانعلي سلماني پور و مادرش زهره سلماني پور می باشد.  جد پدری اش   محمدسلماني پور و منور برومند بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : ميثم و مائده.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سلماني پور families, or surname index of سلماني پور pedigrees or report summary سلماني پور heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.



Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.