نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا احساني فر Click to view عليرضا احساني فر in the family tree Click to view عليرضا احساني فر in the family tree نمایش نوار زمان فردی

alireza ehsani
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عليرضا  هشتم تیر 1368 در اصفهان متولد شد .1  پدرش عباسعلي احساني فر و مادرش بتول خدامي می باشد.  جد پدری اش   محمدسلماني پور و منور برومند بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمد رضا, اعظم و فاطمه.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

1 شناسنامه


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of احساني فر families, or surname index of احساني فر pedigrees or report summary احساني فر heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.