نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد رضا احساني فر Click to view محمد رضا احساني فر in the family tree Click to view محمد رضا احساني فر in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamad  ehsani
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمد رضا  هفدهم خرداد 1379 در اصفهان متولد شد .1  پدرش عباسعلي احساني فر و مادرش بتول خدامي می باشد.  جد پدری اش   محمدسلماني پور و منور برومند بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : عليرضا, اعظم و فاطمه.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .

1 شناسنامه


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of احساني فر families, or surname index of احساني فر pedigrees or report summary احساني فر heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.