نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محسن شمسي اسفرجاني Click to view محسن شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view محسن شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محسن  بیستم آذر 1348 در اصفهان متولد شد .1  پدرش عباس  شمسي اسفرجاني و مادرش معصومه شمسي پور می باشد.  جد مادری او  آقاجان شمسي پور  و خاتون جان عباسيان بود. او داشت یک برادر و سه خواهر  به نام : حسن, فاطمه صغري, طاهره و زهرا.  او فرزند چهارم از پنج فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  محسن و همسرش سهيلا شاه گل


1 مراجعه حضوري


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.