نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حسن شمسي اسفرجاني Click to view حسن شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view حسن شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

hasan shams
حسن  بیست و یکم خرداد 1346 در اصفهان متولد شد . پدرش عباس  شمسي اسفرجاني و مادرش معصومه شمسي پور می باشد.  جد مادری او  آقاجان شمسي پور  و خاتون جان عباسيان بود. او داشت یک برادر و سه خواهر  به نام : محسن, فاطمه صغري, طاهره و زهرا.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  حسن و همسرش فرحناز کيانيThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.