نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مذکر شهرام عجمي بختياروند Click to view شهرام عجمي بختياروند in the family tree Click to view شهرام عجمي بختياروند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

شهرام  پانزدهم شهریور 1347 در شهركرد متولد شد .

خانواده جزئيات  شهرام و همسرش حميرا محمد زمانيThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of عجمي بختياروند families, or surname index of عجمي بختياروند pedigrees or report summary عجمي بختياروند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.