نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر عباس  شمسي اسفرجاني Click to view عباس  شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view عباس  شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

abas shamsi
عباس  دوم مهر 1310 در اسفرجان متولد شد .1 

خانواده جزئيات  عباس و همسرش معصومه شمسي پور


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.