نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حبيب الله محمد زماني Click to view حبيب الله محمد زماني in the family tree Click to view حبيب الله محمد زماني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

habib zamani
حبيب الله  اول بهمن 1328 در اسفرجان متولد شد . پدرش امير الله محمد زماني و مادرش سکينه شمسي پور بود.  جد مادری او  آقاجان شمسي پور  و خاتون جان عباسيان بود. او دارد پنج خواهر به نام : نرگس, طلعت, کبري, خديجه و ايران.  او فرزند اول از شش فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  حبيب الله و همسرش سلطنت حاجي هاشميThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of محمد زماني families, or surname index of محمد زماني pedigrees or report summary محمد زماني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.