نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي عباسيان Click to view علي عباسيان in the family tree Click to view علي عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ali abasian
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
علي  دوازدهم خرداد 1377 در اصفهان متولد شد . پدرش نوروز علي عباسيان و مادرش ليلا برومند می باشد.  جد پدری اش   اميرقلي عباسيان و فاطمه برومند بود;   پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  سلطنت شريف زاده می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.