نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم عباسيان Click to view مريم عباسيان in the family tree Click to view مريم عباسيان in the family tree

پدرش جمشيد عباسيان و مادرش زهرا بيگم رهنمايي می باشد.  جد پدری اش   اميرقلي عباسيان و فاطمه برومند بود;   پدر بزرگش  سيد عباس رهنمايي  و مادر بزرگ  مادری اش  کبري برومند می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام : محمد, مرجان, مژگان و مينا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Tree Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.