نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مرجان عباسيان Click to view مرجان عباسيان in the family tree Click to view مرجان عباسيان in the family tree

پدرش جمشيد عباسيان و مادرش زهرا بيگم رهنمايي می باشد.  جد پدری اش   اميرقلي عباسيان و فاطمه برومند بود;   پدر بزرگش  سيد عباس رهنمايي  و مادر بزرگ  مادری اش  کبري برومند می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام : محمد, مريم, مژگان و مينا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Gedcom Viewer.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.