نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد جواد غانمي Click to view محمد جواد غانمي in the family tree Click to view محمد جواد غانمي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadjavad ghanemi
محمد جواد  بیست و ششم تیر 1374 متولد شد . پدرش سالم غانمي و مادرش صديقه صابري می باشد.  جد مادری او  رحمت الله صابري  و معصومه برومند بود. او دارد سه برادر به نام : محمد رضا, محمدحسين و محمدهاديمحمد جواد و محمدهادي دوقلو هستند.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of غانمي families, or surname index of غانمي pedigrees or report summary غانمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.