نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد رضا غانمي Click to view محمد رضا غانمي in the family tree Click to view محمد رضا غانمي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadreza ghanemi
محمد رضا  چهارم تیر 1368 متولد شد . پدرش سالم غانمي و مادرش صديقه صابري می باشد.  جد مادری او  رحمت الله صابري  و معصومه برومند بود. او دارد سه برادر به نام : محمدحسين, محمد جواد و محمدهادي.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of غانمي families, or surname index of غانمي pedigrees or report summary غانمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.