نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سالم غانمي Click to view سالم غانمي in the family tree Click to view سالم غانمي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

salem ghanemi
سالم  هفتم مهر 1343 در آبادان متولد شد .

خانواده جزئيات  سالم و همسرش صديقه صابريThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of غانمي families, or surname index of غانمي pedigrees or report summary غانمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Creating a Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.